KONTAKTY

Květinářství Marcela Bartoňová
U krematoria 460
Liberec 1
tel: 724 207 477
napište nám


Motta na smuteční oznámení

Dělník je smrtelný, práce je živá.
Jiří Wolker

Myslíte-li, že pláč smyje poprašek stesku,
plačte chvíli, ale nelitujte.
Julius Fučík

Žil jsem pro radost,
umírám pro radost,
a byla by to křivda,
kdybyste mi na hrob postavili
anděla žalu.
Julius Fučík

Miloval jsem život a pro jeho krásu
šel jsem do pole …
Julius Fučík

Když šátkem někdo mává,
vždycky se loučí -
každým dnem něco začíná,
každým dnem něco končí.
Vítězslav Nezval

Rod za rodem jdou rovinou -
úroda zraje za úrodou.
Jsou lidé, zajdou – pominou..
a vítr dál si hraje s vodou..
Josef Hora

Život měříme skutky a ne časem
Seneca

Pouze život, který žijeme pro ostatní,
stojí za to.
Albert Einstein

Člověk je  ten, kdo v sobě nosí větší bytost,
než je sám.
Saint Exupery

Mnoho je na světě mocného,
nic však mocnějšího člověka.
Sofokles

Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti,
zanechejme něco po sobě jako svědectví,
že jsme žili.
Plinius

Chtěl bych  být tím
kdo potok ve vás zpívá -
můj popěvek
by na rtech se vám chvěl
chtěl bych být tím
kdo s člověkem splýva
kdo by mu rozuměl.
Jan Noha

Žádná smrt nemůže být zlá,
které ‘Předchází život dobrý. . . .
Václav M. Kramenus

Netřeba slz, netřeba planých slov …
Zemřel,řadový, bojoval za vás,
ať spí. . .
Nazim Hikmet

Když jsi přišel na tento svět,
plakal jsi a všichni se radovali.
Žij tak, aby všichni plakali
a ty ses usmíval,
až jej budeš opouštět.
Indická moudrost

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje
břemeno někomu jinému.
Charles Dickens

Ať je můj zpěv pln chyb, smutku pln,
ať zavzlyká, či rozplesá se zvroucna,
buď jednou z oněch spěchajicich vln,
jež ženou do budoucna.
František Hrubín