KONTAKTY

Květinářství Marcela Bartoňová
U krematoria 460
Liberec 1
tel: 724 207 477
napište nám


Smuteční projev spolupracovníka...

Smuteční projev spolupracovníka k úmrtí kolegy

Vážení pozůstalí, smuteční hosté!
Mezi všemi hranicemi, které jsou lidem vymezeny – jak mladým, tak i ve vysokém věku -, je smrt hranicí konečnou. Zpráva o odchodu člověka, který nám byl po léta blízký, působí jako náhlý studený stín. Člověka zamrazí, zachvěje se, a pomíjivost všeho pozemského, kterou si náhle uvědomí, dopadne těžce na jeho srdce. Němí a bezradní zůstáváme stát nad tímto zážitkem a pro jeho nejbližší, nejvíce postižené, jen těžko nalézáme vhodná slova útěchy.
Všichni v zesnulém ztrácíme otcovského přítele. Jeho pnmá, rovná a zodpovědná osobnost skrývala za vnější zdrženlivostí velkou srdečnost. Věděli jsme a víme, že za jeho činy stálo vždy jediné přání: nasadit své síly ke prospěchu všech, s nimiž se cítil být spojen. Koho zahrnul mezi své opravdové přátele, ten mu mohl opravdu důvěřovat.
Během třicetiletého působení jako spoluzakladatel a spoluvlastní k našeho závodu nám ukázal, jak má vypadat naplněný život. Je to život lásky, práce a péče.
A tak zde stojím, abych jménem rodiny a spolupracovníků našeho závodu za ním zavolal slova díků: Děkujeme ti za vzor plnění povinností! Děkujeme ti za to, žes byl vždy připraven pomoci radou i činem. Děkujeme ti za tvou neotřesitelnou věrnost. Nezapomeneme na tebe!