KONTAKTY

Květinářství Marcela Bartoňová
U krematoria 460
Liberec 1
tel: 724 207 477
napište nám


Smuteční proslov nadřízeného...

Smuteční proslov nadřízeného k úmrtí mladého spolupracovníka

Milá paní Valtrová!
Milá Sabino a Kristiáne!
Vážení příbuzní, drazí spolupracovníci!
Ve svých osmadvaceti letech byl náš spolupracovník Michal Valtr tragickým způsobem vytržen ze středu své mladé rodiny.
Vy, vážená paní Valtrová, ztrácite milovaného muže, s nímž jste byla oddána teprve pět roků. Nyní celou tíhu péče o rodinu ponesete sama. Všechna rozhodnutí budete muset činit sama a vaše děti, Sabina i Kristián, budou muset vyrůstat bez pečlivého otce. My, jeho kolegové a kolegyně, jsme ztratili snaživého a ze života se radujícího spolupracovníka, který splňoval naše naděje. Všichni si spolu s jeho rodinou s bolestí uvědomujeme neodvolatelné rozloučení.
Dnes nás ještě napadá otázka „proč“? Proč se to muselo stát?
Smysl smrti nám zůstává skrytý. Vy, vážená paní Valtrová, přijímáte tuto skutečnost zatím jen v obrysech. Celý rozsah neštěstí si uvědomíte až později, až pomine neklid těchto dnů a navrátí se všední dny. Také my, jeho kolegové a přátelé, si teprve v příštích dnech a týdnech uvědomíme co pro nás tato ztráta znamená, až naše pracovní dny nebudou začínat jeho veselostí a bezprostředností. Znali jsme Michala jako činorodého a vše dobře plánujícího spolupracovníka. Někoho až trochu provokoval právě svou angažovaností. Jeho cílevědomost někdo pokládal za egoistické úsilí, ale on nikdy nechtěl uskutečňovat své plány na úkor jiných. Většina z nás v něm viděla přátelského, otevřeného kolegu, připraveného kdykoli pomoci.
Poznal jsem Michala Valtra jako člověka loajálního ke svému podniku. V žádném případě se však nevzdal své pravdymilovnosti. Nikdy nebyl podlézavý, naopak, svou přímostí si spíše někoho občas znepřátelil. Chybné interpretace čestného a přímého jednání jsou vždy možné. Zároveň mu však tyto charakterové rysy získaly na pracovišti mnoho přátel. Patřím mezi ně i já a dlužím mu dík za mnoho pěkných rozhovorů. Budu na něj proto vždy rád vzpomínat.
Obracím se ještě jednou na vás, vážená paní Valtrová, abych poskytl důkaz kousku naší vděčnosti, o které jsem právě hovořil. Rádi bychom vám ze strany našeho podniku nabídli každou pomoc, která by vás pomohla zbavit vašich momentálních starostí.
Myslím, že jsme to i vašemu manželovi dlužní. Není to jen formální nabídka, vezměte mě, prosím, kdykoli za slovo.
Tím se loučím s naším kolegou a vaším manželem a otcem vašich dětí.