KONTAKTY

Květinářství Marcela Bartoňová
U krematoria 460
Liberec 1
tel: 724 207 477
napište nám


Smuteční projev představeného...

Smuteční projev představeného k úmrtí staršího spolupracovníka

Loučíme se s naším dlouholetým spolupracovníkem, naším kolegou a dobrým přítelem, Vladislavem H.
Loučení je vždy bolestné, obzvláště však bolí rozloučení navždy. Musíme-li říci poslední sbohem člověku, který nám byl po mnoho let blízký jako člověk, kolega i přítel, pak je to mimořádně hořké.
Během těch dvaceti let, co Vladislav H. působil v naší firmě, mnozí využívali jeho pomoci a rad. Byl skoro živá instituce. Kdo by se ho netázal na radu, nebo se mu alespoň nesvěřil se svými problémy? Pro každého měl otevřené dveře, vždy uměl poradit i prakticky pomoci. Uměl naslouchat – v tom byla jeho síla.
Když Vladislav H. seděl a pozorně naslouchal druhému, tak už to byla určitá pomoc. Ale on uměl poradit i utěšit.
Při svém pracovním zařazení přicházel často s konkrétními návrhy a nejednou podstatně přispěl ke zlepšení pracovního klimatu. Za to, milá paní H., dlužíme vašemu muži dík. Dík, který už mu nemůžeme vyslovit.
Ale také vám dlužím dík. V průběhu let jste se často musela obejít bez svého manžela, když musel naléhavě vyřizovat důležité záležitosti podniku mimo naše město. A vy jste to dělala bez námitek, to každá žena neumí. A všichni jsme proto věděli, že Vladislav má dobrý domov a ženu, která mu rozumí a podporuje ho.
Vy a vaše rodina jste těžce postiženi smrtí vašeho muže. V takových okamžicích se mohou vynořit pochybnosti o smyslu všeho konání a dostaví se otázka: je vůbec naše pracovní nasazení přiměřené? Je a bylo všechno tak naléhavé a důležité i tváří v tvář smrti? Je časté odloučení od rodiny pro práci pro firmu srovnatelné s tím, které nás čeká až do doby, kdy nás spojí dohromady věčnost?
Náš život je dar, svěřené zboží, s nímž máme zacházet obezřetně. Ale k životu také patří dar svědomitosti, spolehlivosti a úsilí, se kterými přistupujeme k práci. A kdo tohle věděl a zažil lépe, než Vladislav H.?
Bude těžké zaplnit mezeru, která vznikla jeho odchodem z podniku. Ale o kolik je těžší ztráta vaše, milá paní H?
Dnes se loučíme s člověkem, který byl přítelem mnohým z nás. Ať odpočívá v pokoji!